Samuelio
Boguslavo
Chylinskio
Biblija

NOVM
TESTAMENTUM
Domini Nostri
Jeſu CHristi
Lithvanicâ Lingvâ
donatum

Biblija lietuvių kalba pirmą kartą pradėta spausdinti Londone 1660 m. Dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių jos vertėjui Samueliui Boguslavui Chylinskiui pavyko išspausdinti tik maždaug pusę Senojo Testamento (iki 40 psalmės). Šio vertimo tekstas skaitytojams buvo neprieinamas ištisus šimtmečius.

Naujojo Testamento transkripciją pirmą kartą publikavo Janas Otrębskis ir Czesławas Kudzinowskis 1958 m., o Senojo Testamento išlikusių dalių leidimas išspausdintas tiktai 2008 m.

Šioje interneto svetainėje skelbiamas iš Britų bibliotekoje Londone saugomo rankraščio (Londonas, 1657; signatūra MS 41301) parengtas interaktyvus skaitmeninis Chylinskio Naujojo Testamento vertimo tekstas.

Ateityje numatoma svetainę plėsti įtraukiant Chylinskio Senojo Testamento vertimo tekstą ir papildomas anotacijas.

Dirbant su tokios apimties rankraštiniu tekstu ir bandant atsekti rankraščio taisymų eigą, neišvengiamai liko klaidų: jas pastebėję, ar turėdami daugiau pastabų, rašykite adresu chylinskibible@flf.vu.lt ‒ į Jūsų komentarus ir pastabas būtinai atsižvelgsime. Ačiū už bendradarbiavimą.

The first printed pages of a Lithuanian Bible saw the light in London in 1660. Due to adverse circumstances the translator, Samuel Boguslaus Chylinski, succeeded in having only part of his Bible translation printed (up to Psalm 40). Centuries would go by before Chylinski’s Bible finally reached its readers.

A transcription of Chylinski’s New Testament, which remained in the manuscript, was published in 1958 by Jan Otrębski and Czesław Kudzinowski, and a facsimile edition of the extant parts of the Old Testament was published in 2008.

This website offers an interactive digital version of Chylinski’s translation of the New Testament, which is held by the British Library in London (shelfmark MS 41301).

We hope to expand this website in the future by making accessible Chylinski’s Old Testament as well as by adding more functionalities.

When working with manuscript texts of this size and attempting to reconstruct their editing history, mistakes are inevitable. Should you notice any errors, please inform us by mailing us at chylinskibible@flf.vu.lt ‒ we will be grateful for your comments. Thank you for your cooperation!

Kalba

Language

Lithuanian English

Samuelis Boguslavas Chylinskis

• Trumpa biografija

• Senasis Testamentas

• Naujasis Testamentas

• Leidybinė serija „Chylinskio Biblija“

Chylinski’s Life

• A Short Biography

• The Old Testament

• The New Testament

• The editorial series “The Chylinski Bible”

Apie projektą

• Projektas ir jo vykdytojai

• Autorinės teisės

• Rėmėjas

Chylinski Project

• The project and the project team

• Copyrights and permissions

• Sponsor

Teksto pateikimas

• Bendra informacija

• Antraštiniai ir paskutiniai puslapiai

• Naudojimosi instrukcija

Presentation of the text

• General information

• Opening and closing pages

• How to use the website

Biblijos tekstas

• Naujasis Testamentas

• Antraštiniai ir paskutiniai puslapiai

Bible text

• New Testament

• Framework