Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija ‒ Apie projektą

Projektas ir jo vykdytojai

Svetainė sukurta Vilniaus universitete vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas, sutarties Nr. LIP-022/2016. Projekte dirbo tarptautinis tyrėjų kolektyvas ‒ dr. Rūta Čapaitė (Vilnius), mgr. Bartłomiej Kowal (Varšuva), mgr. Valentinas Kulinič (Vilnius), dr. Wolf-Dieter Syring (Buxtehude), dr. Felix Thies (Frankfurtas prie Maino), projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė (Vilnius).

Vykdant projektą parengta ir anotuota Chylinskio Naujojo Testamento vertimo transkripcija, sukurta interneto svetainė, atliktas tyrimas, parašytos dvi studijos ir išleistas antrasis Chylinskio Biblijai skirtos serijos tomas Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, vol. 2: Naujasis Testamentas = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski, Tomus 2: Novum Testamentum, Vilnius: Vilniaus universitetas.

The project and the project team

The website was developed in implementation of the project Samuel Boguslaus Chylinski’s New Testament. Research into the Manuscript, Facsimile and Interactive Digital Edition, financed by the Lithuanian Research Council, agreement No. LIP-022/2016. The international project team consisted of Rūta Čapaitė PhD (Vilnius), Bartłomiej Kowal MA (Warsaw), Valentinas Kulinič MS (Vilnius), Wolf-Dieter Syring ThD (Buxtehude), Felix Thies PhD (Frankfurt am Main), project leader Gina Kavaliūnaitė PhD (Vilnius).

In implementation of the project an annotated transcription was made of Chylinski’s translation of the New Testament, a website was developed, research was carried out and two studies were written, and Vol. 2 of the Chylinski Bible series was published (Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, t. 2: Naujasis Testamentas = Biblia Lithuanica Samueli Boguslai Chylinski, tomus 2: Novum Testamentum, Vilnius: Vilnius University).

Autorinės teisės

© Gina Kavaliūnaitė: koncepcijos sukūrimas, anotacijų sistemos kūrimas, įvadiniai tekstai

© Wolf-Dieter Syring: programavimas, interneto sąsaja

Kiekvienas svetainėje skelbiamas Naujojo Testamento versetas susietas su atitinkamas vieta Chylinskio Naujojo Testamento rankraščio skaitmeninėse kopijose. Skaitmenines kopijas galima naudoti tik mokslo ir edukacijos tikslais, norint kopijas naudoti komerciniais tikslais, dėl leidimo privaloma kreiptis tiesiai į Britų biblioteką.

Chylinskio Naujojo Testamento skaitmeninės kopijos taip pat paskelbtos ir Britų bibliotekos svetainėje.

Svetainėje skelbiamą Chylinskio Naujojo Testamento tekstą ir išvestinius rezultatus ‒ žodžių formų sąrašus ir anotuotų fragmentų sąrašus galima naudoti mokslo ir edukacijos tikslais nurodant šaltinį ‒ svetainės interneto adresą ir jos kūrėjus.

Copyrights and permissions

© Gina Kavaliūnaitė (project concept, annotation system, introductory texts)

© Wolf-Dieter Syring (programming and user interface)

On this website each verse of the New Testament is linked to a digital image of the corresponding place in the Chylinski New Testament manuscript. The digital images may be used only for scholarly and educational purposes. For commercial use permission should be requested directly from the British Library.

Digital images of the Chylinski New Testament manuscript are also available on the website of the British Library.

The Chylinski New Testament text and its derivatives, viz. the indices of wordforms and lists of annotated fragments, may be used for scholarly and educational purposes with a reference to this website including its electronic address and the website’s creators.

Rėmėjas

Logo Lithuanian Research Council

Sponsor

Logo Lithuanian Research Council